Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku

Harmonogramy wywozu odpadów dla Miasta Zduńska Wola od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sieradzkiej 68/70

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzka 68/70.

Godziny pracy PSZOK w Zduńskiej Woli (w 2022 roku):
– wtorek: 14.00 – 17.00
– środa: 14.00 – 17.00
– czwartek: 14.00 – 17.00
– sobota: 8.00 – 13.00

Budownictwo jednorodzinne – harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości jednorodzinnych w 2021 roku

Budownictwo wielorodzinne – harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości wielorodzinnych w 2021 roku

II OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2021

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie: od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12.

Zmiana stawki za odpady od 1 sierpnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XXII/398/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

PSZOK – NOWE TERMINY od 1 lipca 2020 r.

Informujemy mieszkańców Miasta Zduńska Wola, iż od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie terminy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ulicy Zielonogórskiej 14/16. 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Informacja o dofinansowaniu zadania uzyskanym ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2020” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Jak prawidłowo segregować odpady

Pobierz ulotkę.

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Zgłaszanie interwencji!

W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami, od dnia 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość zgłaszania interwencji…

Zmiana stawki za odpady!

W 2020 r. wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…

Zmiana numeru konta bankowego!

Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 1 stycznia 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy.

Przeterminowane lekarstwa oraz odpady medyczne

Informujemy, że nadal we wszystkich aptekach na terenie Miasta Zduńska Wola można nieodpłatnie oddać rzeterminowane leki.