Budownictwo jednorodzinne – harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości jednorodzinnych w 2021 roku

Czytaj więcej

Budownictwo wielorodzinne – harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości wielorodzinnych w 2021 roku

Czytaj więcej

UWAGA! Czasowe zamknięcie PSZOKu

Dotychczasowe miejsce odbioru odpadów przy ul. Zielonogórskiej będzie czynne do końca tego roku. Od 1 stycznia do 14 lutego 2021 roku, ze względu na zmianę lokalizacji, PSZOK będzie zamknięty.

Czytaj więcej

II OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2021

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie: od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12.

Czytaj więcej

Zmiana stawki za odpady od 1 sierpnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XXII/398/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Czytaj więcej

PSZOK – NOWE TERMINY od 1 lipca 2020 r.

Informujemy mieszkańców Miasta Zduńska Wola, iż od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie terminy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ulicy Zielonogórskiej 14/16. 

Czytaj więcej

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu zadania uzyskanym ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2020” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo segregować odpady

Pobierz ulotkę.

Czytaj więcej

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Czytaj więcej

Zgłaszanie interwencji!

W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami, od dnia 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość zgłaszania interwencji…

Czytaj więcej

Zmiana stawki za odpady!

W 2020 r. wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…

Czytaj więcej

Zmiana numeru konta bankowego!

Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 1 stycznia 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy.

Czytaj więcej

Przeterminowane lekarstwa oraz odpady medyczne

Informujemy, że nadal we wszystkich aptekach na terenie Miasta Zduńska Wola można nieodpłatnie oddać rzeterminowane leki.

Czytaj więcej