Ważny komunikat dla wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej

studzienka kanalizacyjna

Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają na swoich nieruchomościach zbiorniki bezodpływowe, a w ulicy istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączyć swoje posesje do sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacja o możliwości ubiegania się osób fizycznych o otrzymanie dofinansowania do wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków do programów:  „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2024 rok”.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku

Harmonogramy wywozu odpadów dla Miasta Zduńska Wola od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wprowadzono liczne zmiany m.in. odnoszące się do przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością polegającą na odbieraniu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Wzór kwartalnego sprawozdania dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sieradzkiej 68/70

pszok-zdunskawola

Dowiedz się: gdzie i w jakich godzinach działa PSZOK, kto może skorzystać z usług PSZOK, jakie odpady przyjmuje PSZOK.

Pojemniki na elektrośmieci

Specjalne pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wyczerpane baterie i akumulatory przenośne znajdują się w dziesięciu lokalizacjach na terenie Zduńskiej Woli. Umożliwiają mieszkańcom selektywne pozbycie się elektrośmieci zalegających w domach.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku

Harmonogramy wywozu odpadów dla Miasta Zduńska Wola od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Coroczny obowiązek przeprowadzania kontroli źródeł ogrzewania

Kominiarz

Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, za którą odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

Zrób EKOzwrot i żyj w duchu ZEROWASTE!

Ekozwrot

Masz zbędne, ale sprawne przedmioty, których już nie używasz? Stary telefon, niepotrzebny blender, buty, które już Ci się znudziły, a może zabawkę z której wyrosło Twoje dziecko? Daj im drugie życie razem z InPost i Fundacją Odzyskaj Środowisko w ramach usługi EKOzwroty.

BEZPŁATNY ODBIÓR ELEKTROODPADÓW

elektryczne-smieci

Zduńskowolanie mogą nieodpłatnie pozbyć się starego/zużytego dużego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego np. lodówek, pralek, telewizorów itp. Przy okazji odbioru dużych elektrośmieci można też oddać drobny sprzęt.

Składanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw

Budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane zostało: przed 1 lipca 2021 r. – należy złożyć deklarację do 30 czerwca 2022 r.; po 1 lipca 2021 r. – należy je zgłosić w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Podsumowanie projektu „Elektryczne Śmieci”

obrazek zastępczy

Czerwone pojemniki na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na stałe wpisały się w krajobraz miasta. Wszystkie elektrośmieci trafiły do profesjonalnych zakładów przetwarzania, gdzie odzyskano z nich m.in. metale żelazne, nieżelazne, szkło oraz tworzywa sztuczne.

Informacja o planowanych kontrolach dotyczących zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na terenie Miasta Zduńska Wola będzie przeprowadzana kontrola, której przedmiotem jest sprawdzanie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczyna aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy odprowadzający ścieki do takich zbiorników proszeni są o wypełnienie formularza oraz dostarczenie go do Urzędu do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Informacja o planowanych kontrolach dotyczących segregacji odpadów

Na terenie Miasta Zduńska Wola będzie przeprowadzana kontrola dotycząca wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków, jakie nakłada na nich regulamin utrzymania czystości i porządku, a w szczególności obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości przy zachowaniu zasady, że odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Uchwała Nr XLI/697/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Jak prawidłowo segregować odpady

obrazek zastępczy

Odwiedź stronę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli i dowiedz się jak segregować odpady.