Zmiana terminu odbioru odpadów

Informujemy o zmianie terminu odbioru odpadów tworzyw sztucznych w Rejonie 8 z dnia 10.04.2021 r. (sobota) na 12.04.2021 r. (poniedziałek).

Powyższa zmiana podyktowana jest zamknięciem w dniu 10.04.2021 r. (sobota) instalacji zagospodarowania odpadów firmy Remondis w Łodzi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sieradzkiej 68/70

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od 16 lutego 2021 r. na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o., ul. Sieradzka 68/70.

Godziny pracy PSZOK:
Wtorek 14.00-18.00
Czwartek 14.00-18.00
Sobota  8.00 – 14.00

Budownictwo jednorodzinne – harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości jednorodzinnych w 2021 roku

Budownictwo wielorodzinne – harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości wielorodzinnych w 2021 roku

II OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2021

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie: od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12.

Zmiana stawki za odpady od 1 sierpnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XXII/398/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

PSZOK – NOWE TERMINY od 1 lipca 2020 r.

Informujemy mieszkańców Miasta Zduńska Wola, iż od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie terminy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ulicy Zielonogórskiej 14/16.