Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla budownictwa jednorodzinnego znajdują się na stronie:

https://odpady.zdunskawola.pl/budownictwo-jednorodzinne-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-na-ii-polrocze-2020-r/


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla budownictwa wielorodzinnego znajdują się na stronie:

https://odpady.zdunskawola.pl/budownictwo-wielorodzinne-harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-w-ii-polroczu-2020-r/