Informacja o dofinansowaniu zadania uzyskanym ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2020” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania wyniósł : 11 196,14 zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi wynosi:  8 460,00 zł

Środki własne Miasta Zduńska Wola stanowią kwotę: 2 736,14 zł

Do pobrania: