Category: Nieczystości ciekłe

Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

 

Kontrola zbiorników bezodpływowych  i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych

  Wypełniając ustawowe obowiązki ciążące na gminie, informujemy iż od 2015 r. nastąpiły wzmożone działania kontrolne w zakresie kontroli gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola.