Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sieradzkiej 68/70

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od 16 lutego 2021 r. na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o., ul. Sieradzka 68/70.

Godziny pracy PSZOK:

Wtorek 14.00-18.00

Czwartek 14.00-18.00

Sobota  8.00 – 14.00

Z Punktu mogą korzystać jedynie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Zduńska Wola, którzy złożyli stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę do Urzędu Miasta.

Na Punkt mieszkańcy mogą zawieźć następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady wielkogabarytowe, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny (kompletny), odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, odzież i tekstylia, popioły.

Na PSZOKU obowiązuje limit dostarczanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 500 kg/rok/nieruchomość zamieszkałą.