Punkty zbierania odpadów medycznych

W czterech aptekach na terenie Miasta Zduńska Wola można nieodpłatnie oddać odpady medyczne z gospodarstwa domowego w postaci zużytych strzykawek, igieł, pasków do glukometru, itp.:

Nazwa apteki Adres Telefon
Duo Pharm ul. Szadkowska 26 43 823 32 79
Siódemka ul. Getta Żydowskiego 3 43 825 48 30
Farmacja ul. Osmolińska 17 43 824 79 77
Apteka ul. Karsznicka 112 43 672 12 83

Zgodnie z ustawą o odpadach odpady medyczne, takie jak zużyte strzykawki i igły, muszą być spalane w specjalistycznych spalarniach. Z przychodni, szpitali, hospicjów czy też gabinetów lekarskich i kosmetycznych tego typu odpady trafiają tam za pośrednictwem zakładów zagospodarowania odpadów, z którymi mają podpisane umowy na odbiór takich pozostałości. Problem stanowią osoby, które albo same robią sobie zastrzyki, albo korzystają z usług medycznych w swoich domach.

Zużyty sprzęt tego rodzaju należy umieścić w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Stąd możliwość bezpłatnego dostarczenia odpadów medycznych do wyznaczonych punktów w aptekach.

Wielu ludzi nie ma świadomości, że wrzucając tego typu odpady do pojemników na odpady zmieszane naraża na niebezpieczeństwo pracowników firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Podczas ręcznego sortowania odpadów na linii sortowniczej nietrudno o zakłucie znajdującą się w worku, niczym niezabezpieczoną igłą, a jak wiadomo, w ten sposób można zarazić się wieloma niebezpiecznymi chorobami.

Dlatego chrońmy zdrowie i życie innych oddając odpady medyczne do aptek – zdrowie człowieka jest bezcenne.