II OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2021

 Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie:

 od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r

w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12.

Pliki do pobrania: