Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Uchwała Nr XLI/697/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021, poz. 5553).

W związku z powyższym zmianie uległa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • od 1 stycznia 2022 r.miesięczna stawka będzie wynosić 35,00 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki podstawowej czyli kwotę 70,00 zł.

Każdy mieszkaniec miasta jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, dzięki czemu będą zwolnieni z części opłaty w kwocie 4,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się na stronie: https://bip.zdunskawola.pl/sprawa-do-zalatwienia/9149/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Biurze Dochodów – budynek nr 4, parter, pok. 407

Telefony:

  • Dyrektor Biura: 43 825-02-59 lub 43 825-02-00 wew. 259
  • Pracownicy: 43 825-02-79 lub 43 825-02-00 wew. 279

Opłatę obliczoną w deklaracji należy wpłacać – bez wezwania – w terminach określonych Uchwałą Nr XXIV/193/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

  1. za styczeń i luty do 15 marca danego roku,
  2. za marzec i kwiecień do 15 maja danego roku,
  3. za maj i czerwiec do 15 lipca danego roku,
  4. za lipiec i sierpień do 15 września danego roku,
  5. za wrzesień i październik do 15 listopada danego roku,
  6. za listopad i grudzień do 15 stycznia następnego roku

na rachunek Miasta Zduńska Wola w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli
Nr 39 9279 0007 0071 1166 2000 0100