Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Informacja o dofinansowaniu zadania uzyskanym ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2020” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Jak prawidłowo segregować odpady

Pobierz ulotkę.

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Zgłaszanie interwencji!

W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami, od dnia 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość zgłaszania interwencji…

Zmiana stawki za odpady!

W 2020 r. wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…

Zmiana numeru konta bankowego!

Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 1 stycznia 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy.