Przeterminowane lekarstwa oraz odpady medyczne

Informujemy, że nadal we wszystkich aptekach na terenie Miasta Zduńska Wola można nieodpłatnie oddać przeterminowane leki.

W czterech aptekach można również nieodpłatnie oddać odpady medyczne z gospodarstwa domowego w postaci zużytych strzykawek, igieł, pasków do glukometru, itp.:

– Apteka Karsznicka, ul. Karsznicka 112

– Apteka „Siódemka”, ul. Getta Żydowskiego 3

– Apteka „Duo-Pharm”, ul. Szadkowska 26

– Apteka „Astra Farmacja”, ul. Osmolińska 17

Zgodnie z ustawą o odpadach odpady medyczne, takie jak zużyte strzykawki i igły, muszą być spalane w specjalistycznych spalarniach. Z przychodni, szpitali, hospicjów czy też gabinetów lekarskich i kosmetycznych tego typu odpady trafiają tam za pośrednictwem zakładów zagospodarowania odpadów, z którymi mają podpisane umowy na odbiór takich pozostałości. Problem stanowią osoby, które albo same robią sobie zastrzyki, albo korzystają z usług medycznych w swoich domach. Zużyty sprzęt tego rodzaju należy umieścić w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Stąd możliwość bezpłatnego dostarczenia odpadów medycznych do wyznaczonych punktów w aptekach. Wielu ludzi nie ma świadomości, że wrzucając tego typu odpady do pojemników na odpady zmieszane naraża na niebezpieczeństwo pracowników firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Podczas ręcznego sortowania odpadów na linii sortowniczej nietrudno o zakłucie znajdującą się w worku, niczym niezabezpieczoną igłą, a jak wiadomo, w ten sposób można zarazić się wieloma niebezpiecznymi chorobami. Dlatego chrońmy zdrowie i życie innych oddając odpady medyczne do aptek – zdrowie człowieka jest bezcenne.