PSZOK – NOWE TERMINY od 1 lipca 2020 r.

Informujemy mieszkańców Miasta Zduńska Wola,

iż od dnia 1 lipca 2020 r.

ulegają zmianie terminy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ulicy Zielonogórskiej 14/16. 

 

W dniach 1-6 lipca 2020 r. PSZOK będzie nieczynny!

Pierwszy termin otwarcia PSZOK – 7 lipca 2020 r. w godzinach 8.00-14.00.

 

W kolejnych dniach punkt będzie czynny:

Wtorek – 8.00 – 14.00

Środa – 10.00-18.00

Sobota – 9.00 – 15.00

 

Rodzaje odpadów, które można oddać w PSZOK:

a)      papier;

b)      metal;

c)      tworzywa sztuczne;

d)      szkło;

e)      odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

f)       bioodpady (w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów na nieruchomości, na PSZOK właściciel nieruchomości może odwieźć tylko gałęzie drzew i krzewów);

g)      odpady niebezpieczne;

h)      przeterminowane leki i chemikalia;

i)       odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

j)       zużyte baterie i akumulatory;

k)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki, lampy fluorescencyjne, żarówki;

l)       meble i inne odpady wielkogabarytowe;

m)     zużyte opony;

n)      odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz betonowy (w tym drzwi, okna i szyby) w ilości do 500 kg/rok kalendarzowy/nieruchomość zamieszkałą;

o)      tekstylia i odzież;

p)      popioły;

q)      termometry.