Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sieradzkiej 68/70

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzka 68/70.

Godziny pracy PSZOK w Zduńskiej Woli (w 2022 roku):

  • wtorek: 14.00 – 17.00
  • środa: 14.00 – 17.00
  • czwartek: 14.00 – 17.00
  • sobota: 8.00 – 13.00

UWAGA

Uprzejmie informujemy mieszkańców Miasta Zduńska Wola, że w dniu

 11 listopada 2023 roku (sobota)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie

nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.


WAŻNE!

Z Punktu mogą korzystać jedynie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Zduńska Wola, którzy złożyli stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę do Urzędu Miasta.

Mieszkańcy Miasta Zduńska Wola, zgłaszając się  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w celu oddania nadmiarowych ilości odpadów, zobowiązani są do okazania bieżącego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz do bezwzględnego stosowania się do obowiązującego Regulaminu PSZOK.

Osoby zgłaszające się do punktu PSZOK bez potwierdzenia wniesienia bieżącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą obsługiwane.

Na Punkt mieszkańcy mogą zawieźć następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady wielkogabarytowe, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny (kompletny), odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, odzież i tekstylia, popioły.

Na PSZOKU obowiązuje limit dostarczanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 500 kg/rok/nieruchomość zamieszkałą.