Punkty zbierania przeterminowanych leków

W związku z tym, że przez długi czas leki zachowują aktywność biologiczną, powinny być gromadzone selektywnie, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych.

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarza dla zdrowia i środowiska naturalnego niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami, leki zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Przeterminowane leki powinny być oddawane do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, skąd w bezpieczny sposób zostaną przetransportowane do utylizacji.

PAMIĘTAJ!

  • Nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;
  • Nie wolno porzucić leków w lasach;
  • Nie wolno umieścić leków w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach.

 

Wykaz aptek i przychodni na terenie Miasta Zduńska Wola odbierających przeterminowane leki

L.p. Nazwa apteki Adres Telefon e-mail
1 Apteka ul. Łaska 63, 98-220 Zduńska Wola 43 824 33 49 zdunskawola@globepharm.pl
2 Słoneczna ul. Łaska 26, 98-220 Zduńska Wola 43 659 11 16 apteka-zdunska@o2.pl
3 Duo Pharm ul. Szadkowska 26, 98-220 Zduńska Wola 43 823 32 79 aptekaduopharm@gmail.com
4 Galmed ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola 43 825 32 02 galmed@vp.pl
5 Aloes 3 ul. Kilińskiego 6, 98-220 Zduńska Wola 43 823 24 58 aloes3@onet.eu
6 Siódemka ul. Getta Żydowskiego 3, 98-220 Zduńska Wola 43 825 48 30 aptekasiodemka@o2.pl
7 Aloes ul. Zielona 7, 98-220 Zduńska Wola 43 823 37 03 infoaloes@op.pl
8 Farmacja ul. Osmolińska 17, 98-220 Zduńska Wola 43 824 79 77 osmolinska@apteka2000.pl
9 Aloes ul. Getta Żydowskiego 29, 98-220 Zduńska Wola 43 825 58 70 aloesgetta@onet.pl
10 Apteka ul. Karsznicka 112, 98-220 Zduńska Wola 43 672 12 83 teresa.mazurkiewicz2@gmail.com
11 Apteka Dr.Max ul. Opiesińska 6, 98-220 Zduńska Wola 43 825 31 31 zdunskawola.opiesinska@drmax.pl
12 Dar Zdrowia ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola 43 671 32 94 gettazydowskiego@aptekidarzdrowia.pl
13 Apteka ul. Iwaszkiewicza 4a, 98-220 Zduńska Wola 43 824 01 24 zdunskawola@apteka-iwaszkiewicza-sloneczna.com
14 Radosna ul. Szadkowska 25, 98-220 Zduńska Wola 43 825 59 30
15 Apteka ul. Karsznicka 124, 98-220 Zduńska Wola 43 823 07 77 kontakt@eb-med.pl

 

Do pobrania: