Punkty zbierania przeterminowanych leków

W związku z tym, że przez długi czas leki zachowują aktywność biologiczną, powinny być gromadzone selektywnie, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych.

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarza  dla zdrowia i środowiska naturalnego niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami, leki zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Przeterminowane leki powinny być oddawane do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, skąd w bezpieczny sposób zostaną przetransportowane do utylizacji.

PAMIĘTAJ!

  • Nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;
  • Nie wolno porzucić leków w lasach;
  • Nie wolno umieścić leków w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach.

Do pobrania: