Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Zduńskiej Woli:

Nazwa przedsiębiorcy Punkt zbierania Rodzaj odpadu Numer telefonu
ELEKTRYK

Sp. z  o. o.

Hurtownia elektrotechniczna ul. Spacerowa 21

98-220 Zduńska Wola

Świetlówki (na wymianę „stary na nowy”)
(43) 823 29 82
ARSEN Sp. z o. o. Filia ARSEN

ul. Kilińskiego 8-10

98-220 Zduńska Wola

Żarówki
(na wymianę „stary na nowy”)
(43) 823 35 69
„Bimex” Banachowski Spółka Jawna ul. Lipowa 9

98-220 Zduńska Wola

Elektronarzędzia
(na wymianę „stary na nowy”)
(43) 823 31 20

 

SEKWANA

Sp. z o. o.

Sklep BRICOMARCHE

ul. Sieradzka 66

98-220 Zduńska Wola

Akumulatory, żarówki, baterie (na wymianę „stary na nowy”)
(43) 672 13 15
NEONET S.A. ul. Łaska 29

98-220 Zduńska Wola

Odbiór towarów dostępnych w ofercie.
(43) 824 79 76
Market Kaufland

 

ul. Opiesińska 98
98-220 Zduńska Wola
Odbiór towarów dostępnych w ofercie. (43) 825 51 01

Sklepy, hurtownie itp. przyjmują  w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego produkty z posiadanych w ofercie, najczęściej przy zakupie nowego sprzętu, w myśl zasady „stary za nowy”.

 

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

Art. 45. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
(Dz. U. 2018 poz. 1466 ze zm.)

  1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:
    • 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
    • 2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.
  2. W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.
  3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.