Składanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw

Budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane zostało:

  • przed 1 lipca 2021 r., należy złożyć deklarację do 30 czerwca 2022 r.;
  • po 1 lipca 2021 r., należy je zgłosić w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Deklarację można złożyć:

Więcej informacji na stronie: https://bip.zdunskawola.pl/sprawa-do-zalatwienia/10456/deklaracja-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow