Zgłaszanie interwencji!

INFORMACJA

W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami, od dnia 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość zgłaszania interwencji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi pod nr tel. 721 11 12 13, jak również w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Dziale Ochrony Środowiska (budynek nr 5, pokój 502) lub telefonicznie pod nr tel. 43 825 02 76.