Zmiana numeru konta bankowego!

INFORMACJA

Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 1 stycznia 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

                                 39 9279 0007 0071 1166 2000 0100

 w poniżej wskazanych terminach:

  • za styczeń i luty do 15 marca 2020 r.
  • za marzec i kwiecień do 15 maja 2020 r.
  • za maj i czerwiec do 15 lipca 2020 r.
  • za lipiec i sierpień do 15 września 2020 r.
  • za wrzesień i październik do 15 listopada 2020 r.
  • za listopad i grudzień do 15 stycznia 2021 r.

 

Opłatę dokonujemy w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji.

Informacje na temat opłat można uzyskać w Biurze Dochodów

budynek nr 4 pokój 407 lub telefonicznie pod nr 43 825 02 79