Zmiana stawki za odpady od 1 sierpnia 2020 r.

Drodzy mieszkańcy Miasta Zduńska Wola,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XXII/398/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020, poz. 3744).

W związku z powyższym zmianie ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 sierpnia 2020 r. miesięczna stawka będzie wynosić 28,00 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki podstawowej czyli kwotę 56,00 zł.

Każdy mieszkaniec miasta jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, dzięki czemu będą zwolnieni z części opłaty w kwocie 2,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu należy złożyć NOWĄ deklarację w Biurze Dochodów lub przez ePuap.

Do pobrania: