Zmiana stawki za odpady!

UWAGA !!!

W 2020 r. wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 14,00 od osoby za odpady segregowane,
  • 24,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.

Opłatę dokonujemy w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji na następujący rachunek bankowy

39 9279 0007 0071 1166 2000 0100  

w poniższych terminach:

  • za styczeń i luty do 15 marca 2020 r.
  • za marzec i kwiecień do 15 maja 2020 r.
  • za maj i czerwiec do 15 lipca 2020 r.
  • za lipiec i sierpień do 15 września 2020 r.
  • za wrzesień i październik do 15 listopada 2020 r.
  • za listopad i grudzień do 15 stycznia 2021 r.

Informacje na temat opłat można uzyskać w Biurze Dochodów ( budynek nr 4 pokój 407 )

lub telefonicznie pod nr 43 825 02 79 .