Informacja o możliwości ubiegania się osób fizycznych o otrzymanie dofinansowania do wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków do programów:  „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2024 rok”.

W związku z tym zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: fundusz@wfosigw.lodz.pl , lub pod nr telefonu 42 207 14 80

Bliższe  informacje można uzyskać również na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-dla-beneficjentow