Category: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sieradzkiej 68/70

pszok-zdunskawola

Dowiedz się: gdzie i w jakich godzinach działa PSZOK, kto może skorzystać z usług PSZOK, jakie odpady przyjmuje PSZOK.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Punkty zbierania zużytych baterii i akumulatorów

 

Punkty zbierania odpadów medycznych

 

Punkty zbierania przeterminowanych leków

 

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon