Kategoria: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Nowy PSZOK przy Sieradzkiej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od 16 lutego 2021 r. na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o., ul. Sieradzka 68/70.

Godziny pracy PSZOK:
Wtorek 14.00-18.00
Czwartek 14.00-18.00
Sobota  8.00 – 14.00

UWAGA! Czasowe zamknięcie PSZOKu

Dotychczasowe miejsce odbioru odpadów przy ul. Zielonogórskiej będzie czynne do końca tego roku. Od 1 stycznia do 14 lutego 2021 roku, ze względu na zmianę lokalizacji, PSZOK będzie zamknięty.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Punkty zbierania przeterminowanych leków

 

Punkty zbierania zużytych baterii i akumulatorów

 

Odpady medyczne

 

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon