Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania w 2022 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. FBSerwis Sp. z o. o., Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Ruszczyn, ul. Wieluńska 50, 97 – 360 Kamieńsk


Miejsce zagospodarowania w 2021 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. FBSerwis Sp. z o. o., Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Ruszczyn, ul. Wieluńska 50, 97 – 360 Kamieńsk


Miejsce zagospodarowania w 2020 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. EKO-REGION Sp. z o. o., Bawełniana 18, Dylów A, 97-400 Bełchatów
2. Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85 – 745 Bydgoszcz


Miejsce zagospodarowania w 2019 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. EKO-REGION Sp. z o. o., Bawełniana 18, Dylów A, 97-400 Bełchatów


Miejsce zagospodarowania w 2018 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. EKO-REGION Sp. z o.o., Bawełniana 18, Dylów A, 97-400 Bełchatów


Miejsce zagospodarowania w 2017 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. EKO-REGION Sp. z o.o., Bawełniana 18, Dylów A, 97-400 Bełchatów


Miejsce zagospodarowania w 2016 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. EKO-REGION Sp. z o.o., Bawełniana 18, Dylów A, 97-400 Bełchatów


Miejsce zagospodarowania w 2015 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. EKO-REGION Sp. z o.o., Bawełniana 18, Dylów A, 97-400 Bełchatów


Miejsce zagospodarowania w 2014 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. EKO-REGION Sp. z o.o., Bawełniana 18, Dylów A, 97-400 Bełchatów
2. EKO-REGION Sp. z o.o. Instalacja w Woli Kruszyńskiej, Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
3. ZGOP-SITA Instalacja do produkcji paliw alternatywnych, ul. Energetyków 16, 26-600 Radom


Miejsce zagospodarowania w 2013 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
Składowisko odpadów Dylów

2. „Eko-System” Leszek Felsztyński, Mostki 25, 98-220 Zduńska Wola
Składowisko odpadów w Mostkach

3. „JUKO” Sp. z o.o. ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Linia do wstępnej segregacji odpadów komunalnych

4. Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKOM” Sp. z o.o., ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów
Składowisko Odpadów w Woli Kruszyńskiej


Miejsce zagospodarowania w 2012 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. „Eko-System” Leszek Felsztyński, Mostki 25, 98-220 Zduńska Wola
Składowisko odpadów w Mostkach

2. „JUKO” Sp. z o.o. ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Linia do wstępnej segregacji odpadów komunalnych

3. Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKOM” Sp. z o.o., ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów
Składowisko Odpadów w Woli Kruszyńskiej

4. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”

5. Remondis Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
Sortownia odpadów komunalnych

6. Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
Składowisko odpadów Dylów